Co byste měli vědět o ČOV, než si ji (ne)pořídíte?

Pod pojmem domovní čistírna odpadních vod (ČOV) si lze představit v zemi uloženou plastovou nádrž, která se používá k čištění odpadních vod. Do vstupu nádrže se přivádí voda, která se používá k mytí nádobí, praní, napouštění vany nebo splachování toalety. Vyčištěná voda následně vytéká z nádrže ven. Zařízení funguje na výbornou, ale nehodí se všude. V tomto článku najdete odpovědi na klíčové otázky, jež by měly zajímat každého, kdo uvažuje o jeho pořízení.

Kdy se pořízení ČOV vyplatí?

Pokud objekt, pro který řešíte likvidaci odpadních vod, nemá přístup k obecní kanalizaci nebo pokud jsou náklady na připojení k obecní kanalizaci příliš vysoké, pak může být výhodné instalovat domovní čistírnu odpadních vod (ČOV).

Účinnost domovní čistírny odpadních vod závisí na určitých podmínkách, takže nemusí být vhodná pro všechny typy nemovitostí.

Za jakých podmínek je pořízení ČOV správnou volbou?

Pokud vlastníte trvale obydlený rodinný dům, případně obytný dům, který je celoročně vytížen. ČOV je také vhodná pro průmyslové či obchodní objekty, jako jsou kadeřnictví či restaurace.

Přečtěte si zajímavý článek:  Fotovoltaika je způsob, jak efektivně využít sluneční energii

Kdy je ČOV naopak neefektivní?

U sezónně obývaných domů, jako jsou chaty a chalupy, bývá mnohem lepším řešením jímka či septik. Další možností jsou speciální ČOV, tedy čistírny uzpůsobené pro nepravidelný provoz.

Základní kritéria, která hrají roli při výběru domovní čistírny odpadních vod:

  • Především se zaměřte na typ místa, pro které se chystáte čističku pořídit.
  • Dále určete počet osob, které budou ČOV využívat – a neriskujte poddimenzování.
  • Zaměřte se také na to, jakým způsobem bude vyčištěná odpadní voda vypouštěna. Necháte ji vsakovat do půdy, budete ji vypouštět do řeky či potoka, případně do nádrže pro další využití?
  • Důležitou roli samozřejmě hraje platná legislativa – povolení pro stavbu domovní čistírny odpadních vod (ČOV) lze získat prostřednictvím ohlášení nebo správního řízení.
  • Pozornost věnujte také kvalitě. Přeci jen jde o zařízení pro řešení odpadu, a proto je nezbytné investovat do systému od výrobce, který garantuje špičkový servis a dostupnost náhradních dílů.

Přidej komentář

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search